Werkwijze

Ieder mens is uniek en bezit zijn eigen kwaliteiten, capaciteiten en belevingswereld. Vanuit dit oogpunt zoek ik welke aanpak het beste bij jou past.

Tijdens ons eerste contact maken we kennis met elkaar en proberen we jouw probleem helder te krijgen. Gedurende het counsellingproces kijken we samen naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden die jouw leven aangenamer en betekenisvoller kunnen maken. Het doel is voor jou het geluk vinden dat jij verdient.

De sleutel voor het counsellingproces is een goede vertrouwensband tussen jou en mij. Onvoorwaardelijke acceptatie en betrokkenheid van mijn kant en wederzijds respect zullen de basiselementen vormen tijdens het counsellingstraject.
Tijdens dit proces zal ik trachten om jou de ruimte te geven die je nodig hebt om open jouw verhaal te vertellen. Mijn rol zal tijdens het hele proces steunend en stimulerend zijn, maar zeker niet sturend. Als counsellor, maar ook als persoon, geloof ik in de innerlijke kracht en het vermogen dat een ieder in zich heeft om zelf zijn eigen problemen op te lossen als hij/zij de juiste begeleiding krijgt.

Het counsellingstraject

Afhankelijk van het intakegesprek wordt er wel/niet een counsellingstraject gestart.
Als eerst wordt de hulpvraag helder gemaakt.
Vervolgens worden de doelen bepaald.
Als laatst wordt een strategie (het actieplan) opgesteld om de gestelde doelen te realiseren.
Het aantal sessies is individueel bepaald en afhankelijk van de aard van het probleem. Korte termijn counselling bestaat uit ongeveer vijf consulten. Lange termijn counselling bevat tien tot twaalf consulten.