Wat is counselling

counselling1
Counselling is een laagdrempelige vorm van psychosociale/emotionele hulpverlening. Het is een proces waarbij de counsellor de hulpvrager door middel van gesprekken helpt meer inzicht in zichzelf en in zijn eigen problematiek te verkrijgen.
Het doel van het counsellingproces is mensen helpen bij:

  • Het oplossen of beter leren hanteren van levensproblemen
  • Het ontwikkelen van vaardigheden waarmee men maximaal gebruik kan maken van zijn eigen capaciteiten en onbenutte kansen leert gebruiken
  • Het vinden van antwoorden op persoonlijke levensvragen

Hoe is counselling ontstaan als vorm van therapie:

Counselling is van oorsprong gebaseerd op verschillende psychologische stromingen zoals de psychoanalyse van Sigmund Freud, de behavioristische en cognitieve therapieën (orthodoxe psychologie) maar met name de humanistische psychologie van Abraham Maslow en Carl Rogers.
Carl Rogers is een spilfiguur binnen counselling. Zijn “client-centered” benadering bevat drie belangrijke voorwaarden waaraan iedere counsellor qua houding moet voldoen. Dit zijn:

  • Empathie: Inlevingsvermogen, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander
  • Onvoorwaardelijke acceptatie: De gedachten, gevoelens en belevingen van een ander volledig accepteren zonder te oordelen of veroordelen
  • Congruentie: Echtheid, oprecht en eerlijk zijn zowel verbaal als non-verbaal