Werkwijze en toegepaste therapievormen

Mijn werkwijze beknopt en de methodes die ik veelal toepas:

Ieder mens is uniek en bezit zijn eigen kwaliteiten, capaciteiten en belevingswereld. Vanuit dit oogpunt zoek ik welke aanpak het beste bij jou past. Gedurende het counsellingproces kijken we samen naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden die jouw leven aangenamer en betekenisvoller kunnen maken. Het doel is voor jou het geluk vinden dat jij verdient.

Naast Counselling (gesprekstherapie) maak ik gebruik van principes uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Rationeel Emotieve Therapie (RET) en Competitive Memory Training (COMET).

CGT en RET worden gebruikt om angsten te overwinnen en denk- en gedragspatronen die niet wenselijk zijn te doorbreken. COMET wordt gebruikt om zelfvertrouwen te versterken en zelfbeeld te verbeteren.

Indien nodig, worden de gesprekken verrijkt met opdrachten. Daardoor wordt het aanpak pragmatisch en resultaat gericht.

Wat mag je van mij verwachten:


Een open, niet oordelende en empathische (inlevende) houding

Tijdens de sessies geef ik jou de ruimte die je nodig hebt om open jouw verhaal te vertellen. Mijn rol tijdens het hele proces is begrijpend, steunend en stimulerend. Niet sturend. Ik geloof  in de innerlijke kracht en het vermogen dat een ieder in zich heeft om zelf zijn eigen problemen op te lossen als hij/zij de juiste begeleiding krijgt.

Een doel- en oplossingsgerichte aanpak

  • Als eerst wordt de hulpvraag helder gemaakt.
  • Vervolgens worden de doelen bepaald.
  • Als laatst wordt een strategie (het actieplan) opgesteld om de gestelde doelen te realiseren.


Respect, discretie en vertrouwen tijdens het hele counsellingstraject

Alles wat je met mij bespreekt is vertrouwelijk. Ik respecteer je privacy en bewaak je grenzen. Zonder jouw toestemming, verstrek ik geen informatie over jou aan derden.