Praktische informatie

Praktische-informatie-470x312

De kosten die aan een counselingstraject zijn gebonden, zijn afhankelijk van de situatie en de financiële mogelijkheden van de cliënt. Mijn tarieven zijn vrijgesteld van BTW, waardoor mijn consulten tegen een gunstige prijs kunnen worden aangeboden.

Er vindt eerst een online intake gesprek plaats, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld gericht op de individuele situatie van de cliënt.

Alles wat je met mij bespreekt is vertrouwelijk. Dat betekent dat ik zonder jouw toestemming geen informatie over jou verstrek aan derden.

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                                                                                 

Overige informatie

Naast mijn praktijk ben ik ook hulpverlener bij Online Hulpverlening Nederland, https://www.anoniemhulp.nl/

Daarnaast werk ik samen met de volgende hulpverleners:

 

Collegiale website:                                                                                                                                                                                                                                   https://www.counsellingstedendriehoek.nl/