Weet je wie je eigen “schaduw” is? Als je meer wilt weten over je duistere kant…lees dan verder

Het begrip “schaduw” is door de psycholoog Carl Gustav Jung ( 1875-1961) geïntroduceerd. Volgens Jung is de “schaduw” ons verborgen ware zelf. Simpel gezegd het onbeminde deel van ons dat we ontkennen.

 Waarom willen we dit deel van ons niet erkennen en hoe ontstaat het?

In onze kinderjaren beginnen we stap voor stap de wereld om ons heen te ontdekken. We leren de wereld kennen via onze ouders en de omgeving waarin we opgroeien. De omgeving bepaalt grotendeels onze normen en waarden. We nemen onze kennis en vaardigheden over van onze sociale omgeving en we leren ons daaraan te passen. Zo ontstaat onze sociale identiteit. We kunnen stellen dat onze sociale identiteit iets is dat deels wordt opgelegd, zodat we kunnen aanpassen in de samenleving waar we deel van zijn. Dat is logisch en begrijpelijk aangezien we de wereld samen delen met onze medemensen.

Naarmate we ouder worden, gaan we steeds vaker op zoek naar onze eigen identiteit. Tijdens deze innerlijke zoektocht komen we tot het besef dat onze sociale identiteit niet altijd samen valt met wie we werkelijk zijn. De botsing tussen de externe en onze innerlijke wereld creëert onrust en intra-persoonlijke conflicten. Toch willen we graag zijn zoals onze omgeving dat van ons verlangt. We proberen te voldoen aan de verwachtingen van anderen zodat ons gedrag en onze levensstijl maatschappelijk geaccepteerd wordt. Om aan de eisen van de maatschappij waarin we leven te voldoen, negeren we onze natuurlijke aanleg en beginnen we langzamerhand te vervreemden van dat deel van ons dat onaanvaardbaar lijkt te zijn. Op den duur verdwijnt een deel van onze persoonlijkheid ergens op de achtergrond.

Toch blijft dat ontkende deel altijd aanwezig in ons, al leidt het een verborgen bestaan. Daarom zijn we daar vaak niet van bewust. Er komt altijd een moment dat het in ons leven weer opduikt. Om wat voor reden dan ook lukt het ons niet meer het onder controle te houden. Het komt ongevraagd en soms onverwacht in een vorm van een lichamelijke en/of psychische klacht. In het ergste geval worden we echt ziek. Vele psychische ziektes zoals depressies, angststoornissen, identiteitsproblemen, stress en nog veel andere hebben deels te maken met dit ongehoord deel in ons.

Heeft iedereen een “schaduw”?

Het antwoord is ja. In zekere zin heeft iedereen een “schaduw”.  Toch weten vele mensen het niet. Dat is verklaarbaar.  Alles wat we in bedwang houden blijft verkapt en duister.

In hoeverre dragen onderdrukte gedachten en emoties bij aan het ontwikkelen van een “schaduw”?

De psychoanalyse geeft ons het antwoord op deze vraag.

Psychoanalyse onderscheidt twee soorten remmingen. De “onderdrukking” en de “verdringing”.

Onder “onderdrukking” verstaan we het afremmen van een emotie, gedachte of gedrag. Dit is een bewust gebeuren waar men zelf voor kiest.  Dat betekent dat bij “onderdrukking” verstand en wil een belangrijke rol spelen. Door het feit dat men bewust deze keuze maakt, ontstaat bij dit proces geen schaduw.

De situatie is anders bij de tweede vorm van remming wat we “verdringing” noemen. In dit geval wordt een deel van onze “ik” onbewust verdreven. De persoon in kwestie is zich daar niet van bewust.

Hier wordt weer een onderscheid gemaakt tussen twee soorten verdringing.

In het eerste geval gaat het om mensen die de kans niet hebben gekregen om te leren en zich te ontwikkelen. Op deze manier blijft een deel van de persoonlijkheid diep verborgen. Vanwege de intellectuele en emotionele achterstand die men in de jaren heen heeft gelopen krijgt hij geen toegang op dat deel van zichzelf.

In het tweede geval gaat het om mensen die psychisch/emotioneel verwond of gekwetst zijn. Hier gaat het niet alleen om trauma’s uit het verleden maar om alle pijnlijke situaties en ervaringen die men in zijn leven meegemaakt heeft. Het gaat om alle emotioneel beladen gebeurtenissen die men op dat moment niet aankon of die men zo pijnlijk vond dat hij ze onbewust in de diepste van de ziel heeft verstopt. De “schaduw” is geboren!

Hoe komen we er achter wie onze eigen “schaduw” is?

Helaas is dit niet altijd even makkelijk. Toch is het wel de moeite waard. We worden gelukkiger en completer als we onze schaduw hebben ontdekt en omarmd. Het inzicht dat we in onszelf krijgen en de acceptatie van onze persoonlijkheid in zijn totaliteit zorgt ervoor dat we onze persoonlijke problemen doeltreffender aanpakken en oplossen. Ook onze klachten verminderen en in een aantal gevallen verdwijnen ze helemaal. Dat geeft innerlijke rust en vrede in ons leven.

3 basis tips als je zelf aan de slag wilt!

  • Analyseer zorgvuldig je dromen om verschillende verborgen aspecten van je karakter te onthullen
  • Ontrafel je verborgen kanten door je fantasieën onder de loep te nemen
  • En als laatst, begin met onderzoeken naar de aard en inhoud van je humor

Succes!

Wil je hier meer informatie over of extra handvatten voor krijgen, neem dan contact met mij op. Ik kan je stapsgewijs op persoonlijk niveau hiermee begeleiden.

Ik ontvang graag je reactie op: info@eenstap-vooruit.nl

 

Geschreven door Anna Mavridou

 

 

 

 

 

 

Reageer