Over seksualiteit…

Praten over seksualiteit is, helaas, nog steeds een groot taboe. Toch is seksualiteit een belangrijk onderdeel van ons leven.

Maar waar denken we aan als we het woord seksualiteit horen?

Ieder van ons verstaat iets anders onder het woord seksualiteit. Over het algemeen kunnen we zeggen dat seksualiteit te maken heeft met intimiteit, sensualiteit en erotiek. Op individueel niveau is seksualiteit iets persoonlijks en unieks. Dat betekent dat iedereen haar op zijn eigen manier beleeft en een eigen gevoel erbij heeft.

Ook de redenen waarom mensen seksuele handelingen willen verrichten verschillen per persoon. Bekende beweegredenen zijn het zoeken naar liefde, contact, genegenheid, voortplanting, ontspanning, genot maar ook een manier om bevestiging te krijgen, macht uitoefenen, uit verveling of een manier om daar geld mee te verdienen.

In principe is iedereen vrij om op zijn eigen manier met seksualiteit om te gaan mits dat gebeurt in overleg met de (seksuele) partner en uiteraard zonder schade aan anderen toe te brengen. Het moge wel duidelijk zijn dat instemming om de liefde met elkaar te bedrijven niet automatisch wil zeggen dat de partners vanuit dezelfde motivatie doen. Dit zonder meer als uitgangspunt aannemen kan teleurstellend zijn voor één of beide partners. In vele gevallen verwacht men dat de (seksuele) partner dezelfde bedoeling heeft of op dezelfde manier wil vrijen. Ook kan het voorkomen dat men niet tevreden is over de motivatie van zijn partner of deze zelfs afkeurt. In andere gevallen kan men kritisch zijn ten opzichte van zijn eigen drijfveer. De eigen visie op seksualiteit bepaalt in grote mate hoe iemand hierin staat.

Maar wat bepaalt hoe we naar seksualiteit kijken?

Heeft het te maken met onze opvoeding? Onze normen en waarden? Onze cultuur? Ons geloof? Of misschien onze (eerste) seksuele ervaringen? Hoogstwaarschijnlijk al de bovengenoemde in combinatie met ons karakter en nog een aantal andere psychosociale factoren.

Hoe het ook is, het wordt vaak onterecht gedacht dat seksuele problemen ontstaan uit verlies in interesse voor de ander of uit gebrek aan liefde (iets in sommige gevallen niet ondenkbaar). Toch is het minder vaak de reden dan gedacht wordt.  Daarnaast is ook niet juist te denken dat als de relatie goed is, seks vanzelf gaat. Zoals alle andere dingen in het leven, gaat seks ook niet vanzelf. Het moet ook “geleerd” worden; hoe gek het ook misschien klinkt, aangezien we ons hele leven horen dat het voornamelijk een kwestie van gevoel is.

Hoe komt het dan dat dit beeld vaak als het ware wordt beschouwd?

Jammer genoeg, wordt dit droombeeld door de media geschetst. De informatie is vaak eenzijdig, gekleurd of simpelweg onjuist. Zowel de beleving als de frequentie en de capaciteit worden geïdealiseerd. Daardoor krijgen mensen direct of indirect onrealistische indrukken over seksuele beleving en competentie. Dat heeft als gevolg dat mensen ontevreden zijn over hun eigen kunnen en gaan steeds daar minder van genieten. Op den duur kan dit vertekende beeld, in deze “snelle”, veeleisende maatschappij  waarin we leven en waar alles om prestaties draait, serieuze seksuele problemen creëren.

 

Geschreven door Anna Mavridou

Reageer