Psychische zorg voor minderjarigen uit de zorgverzekering

Implicaties van de Jeugdwet

De Jeugdwet is definitief, nadat ook de Eerste Kamer ermee heeft ingestemd, met 45 stemmen vóór en 22 tegen. In deze wet wordt de psychische zorg voor minderjarigen uit de zorgverzekering gehaald en ondergebracht bij de gemeenten, vanaf 2015. De wet beoogt om de hulpverlening vanuit verschillende instanties beter op elkaar af te stemmen en te coördineren.  Ook wil het kabinet door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp, complexere (en duurdere) hulp voorkomen.

De nieuwe wet is omstreden en leidde tot veel protest en lobby van ouders, hoogleraren en psychiaters in de jeugdzorg en de gehele ggz.

Gevreesd wordt dat door de overdracht van de psychische zorg voor jongeren naar gemeenten, het recht op zorg en de kwaliteit van de zorg in de knel komen en dat er rechtsongelijkheid zal ontstaan.

Staatssecretaris van Rijn van VWS garandeert dat het recht op psychische zorg en kwalitatief hoogwaardige zorg voor jeugdigen intact blijven. Hiertoe moeten gemeenten wel flinke inspanningen leveren. Het Landelijk Platform GGz gaat  met van Rijn in overleg om hierover duidelijke afspraken te maken.

Bron: Landelijk Platform GGZ, Eerste Kamer

Reageer