ONLINE THERAPIE ( E-HULP)

coder-1869306_960_720

Gerichte informatie door gemis van non-verbale signalen

Een belangrijke eigenschap van online hulpverlening is het ontbreken van stem en lichaamstaal. Bij een face-to-face contact is er sprake van communicatie op verschillende niveaus:

  • verbaal (letterlijke inhoud);
  • non-verbaal (houding, motoriek en gezichtsuitdrukking);
  • paralinguaal (stem, intonatie en pauzes).

 

Ongeveer 70 procent van onze communicatie verloopt via lichaamstaal. In een online hulpcontact tussen cliënt en hulpverlener vindt alleen verbale communicatie plaats. Eventueel kan een webcam gebruikt worden om de communicatie uit te breiden, maar in de praktijk gebeurt dat nog weinig.

Terwijl eerder non-verbale communicatie werd beschouwd als essentieel onderdeel van de therapeutische relatie, laten verschillende studies zien dat therapieprocessen tijdens online hulp in veel gevallen gelijk zijn aan die van reguliere therapie. Ook blijkt dat de deelnemers de hulpverleningsrelatie via e-mail of chat als gelijk of zelfs beter beoordelen dan face-to-face therapie. De afwezigheid van non-verbale communicatie ervaren sommige deelnemers als erg prettig omdat ze hiermee emoties als huilen of woede-uitbarstingen de vrije loop kunnen laten, zonder zich zorgen te hoeven maken over hoe de hulpverlener hierop reageert.

Hoewel het wegvallen van de non-verbale signalen in eerste instantie lijkt op een extra handicap voor de hulpverlener, zijn er signalen dat dit in sommige gevallen juist de hulpverlening versterkt. Om het gemis aan non-verbale signalen te compenseren is de hulpverlener genoodzaakt om veelvuldig door te vragen en samen te vatten. Hierdoor wordt de hulpvraag specifieker geformuleerd en worden potentiële oplossingen vaker herhaald. Dat kan een positieve bijdrage hebben op het leereffect. Doordat de gesprekken en opdrachten worden opgeslagen, zijn ze daarnaast te allen tijde voor de deelnemer beschikbaar om opnieuw door te lezen.

Bron: Nederlands Jeugd Instituut, www.nij.nl ( Artikel: Online hulp, juli 2015)

Reageer