Depressie

Depressie

depressieDepressie is een psychische stoornis die gepaard gaat met hevige neerslachtigheid die langer dan twee weken aanhoudt. Depressie tast het dagelijks functioneren aan van de persoon in kwestie en veroorzaakt ernstige problemen.

Hoe het precies ontstaat, weten we niet zeker. Zo’n 33% van de risicofactoren heeft betrekking op de opvoeding, een verstoorde hechting of traumatische ervaringen die men in de jeugd heeft meegemaakt. Tevens speelt erfelijkheid een rol evenals het gebruik van verslavende middelen. Daarnaast kan het ontbreken van hulpbronnen om tegenslagen op te vangen in combinatie met sociaal isolement een depressie veroorzaken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Hoe depressie precies ontstaat en hoe het zich manifesteert, verschilt van persoon tot persoon.

Er zijn verschillende typen van depressie. Een depressie episode kan éénmalig optreden of er kan sprake zijn van terugkerende depressieve klachten. Dit laatste wordt recidiverende depressie genoemd.

De meest gangbare behandeling is medicatie. Medicatie neemt de oorzaak niet weg en lost het ook niet op. Medicatie schept een wat gunstiger uitgangspunt om te kunnen werken aan herstel. Depressie is een signaal dat er iets moet veranderen.

Pillen helpen daar niet tegen. Wat wel helpt is samen met een counsellor of psychotherapeut zoeken naar wegen om weer controle te krijgen over het leven.

Bekende symptomen van depressie:

  • Neerslachtigheid / gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag
  • Het verlies van belangstelling voor en plezier in aangename dingen
  • Meer of juist minder eetlust / gewichtstoename of gewichtsverlies
  • Moeilijk in slaap kunnen komen of juist veel slapen
  • Geagiteerdheid of juist lusteloosheid
  • Vermoeidheid
  • Gevoelens van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid en/of vrees
  • Concentratieproblemen en verminderde capaciteit om besluiten te nemen.
  • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of beluidend langzamer bewegen dan normaal.
  • Suïcidale gedachten (zelfdoding)