Overtuigingen die angst opwekken

Overtuigingen die angst opwekken

  • Zwart of wit denken: Aan deze denkwijze ontbreekt enige nuance. Iets is mooi of lelijk, succes of mislukking. Er zit niets tussenin
  • Geen focus op het positieve. Negatieve gedachten hebben de overhand. Leuke momenten en prestaties ongemerkt voorbij laten gaan. Moeilijk positief ergens tegenaan kunnen kijken
  • Rampdenken: Altijd aan het ergste denken
  • Overdrijven: Een situatie door het vergrootglas bekijken. Daardoor worden problemen alleen maar groter
  • Selectieve aandacht met focus op het negatieve: Voorbeeld: Je presentatie verliep heel goed maar toch wordt jouw aandacht volledig in beslag genomen door dat ene ding dat misging
  • Scannen: Constant alert zijn op signalen die bewijzen leveren aan datgene waar je het meest bang voor bent
  • Piekeren: Voortdurend tobben en zorgelijk nadenken. Meestal klinkt het: Wat als…., stel voor dat….
  • Snel conclusies trekken zonder dat deze op feiten zijn gebaseerd. Eigen vooruitblikken en gedachten lezen vallen hieronder
  • Jezelf neerhalen en de schuld geven: Je bekritiseert en jaagt jezelf op en/of moet je steeds van alles van jezelf

Herken je jezelf in één of meerdere van de bovengenoemde denkpatronen?

Counselling praktijk Een Stap Vooruit kan je helpen diepgewortelde patronen en gewoontes te doorbreken.

Reageer