Over seksualiteit

Praten over seksualiteit is, helaas, nog steeds een groot taboe. Toch is seksualiteit een belangrijk onderdeel van ons leven.

Maar waar denken we aan als we het woord seksualiteit horen?

Ieder van ons verstaat iets anders onder het woord seksualiteit. Over het algemeen kunnen we zeggen dat seksualiteit te maken heeft met intimiteit, sensualiteit en erotiek. Op individueel niveau is seksualiteit iets persoonlijks en unieks. Dat betekent dat iedereen haar op zijn eigen manier beleeft en een eigen gevoel erbij heeft.

Ook de redenen waarom mensen seksuele handelingen willen verrichten verschillen per persoon. Bekende beweegredenen zijn het zoeken naar liefde, contact, genegenheid, voortplanting, ontspanning, genot maar ook een manier om bevestiging te krijgen, macht uitoefenen, uit verveling of een manier om daar geld mee te verdienen.

In principe is iedereen vrij om op zijn eigen manier met seksualiteit om te gaan mits dat gebeurt in overleg met de (seksuele) partner en uiteraard zonder schade aan anderen toe te brengen. Het moge wel duidelijk zijn dat instemming om de liefde met elkaar te bedrijven niet automatisch wil zeggen dat de partners vanuit dezelfde motivatie doen. Dit zonder meer als uitgangspunt aannemen kan teleurstellend zijn voor één of beide partners. In vele gevallen verwacht men dat de (seksuele) partner dezelfde bedoeling heeft of op dezelfde manier wil vrijen. Ook kan het voorkomen dat men niet tevreden is over de motivatie van zijn partner of deze zelfs afkeurt. In andere gevallen kan men kritisch zijn ten opzichte van zijn eigen drijfveer. De eigen visie op seksualiteit bepaalt in grote mate hoe iemand hierin staat.

Maar wat bepaalt hoe we naar seksualiteit kijken?

Heeft het te maken met onze opvoeding? Onze normen en waarden? Onze cultuur? Ons geloof? Of misschien onze (eerste) seksuele ervaringen? Hoogstwaarschijnlijk al de bovengenoemde in combinatie met ons karakter en nog een aantal andere psychosociale factoren.

Hoe het ook is, het wordt vaak onterecht gedacht dat seksuele problemen ontstaan uit verlies in interesse voor de ander of uit gebrek aan liefde (iets in sommige gevallen niet ondenkbaar). Toch is het minder vaak de reden dan gedacht wordt.  Daarnaast is ook niet juist te denken dat als de relatie goed is, seks vanzelf gaat. Zoals alle andere dingen in het leven, gaat seks ook niet vanzelf. Het moet ook “geleerd” worden; hoe gek het ook misschien klinkt, aangezien we ons hele leven horen dat het voornamelijk een kwestie van gevoel is.

Hoe komt het dan dat dit beeld vaak als het ware wordt beschouwd?

Jammer genoeg, wordt dit droombeeld door de media geschetst. De informatie is vaak eenzijdig, gekleurd of simpelweg onjuist. Zowel de beleving als de frequentie en de capaciteit worden geïdealiseerd. Daardoor krijgen mensen direct of indirect onrealistische indrukken over seksuele beleving en competentie. Dat heeft als gevolg dat mensen ontevreden zijn over hun eigen kunnen en gaan steeds daar minder van genieten. Op den duur kan dit vertekende beeld, in deze “snelle”, veeleisende maatschappij  waarin we leven en waar alles om prestaties draait, serieuze seksuele problemen creëren.

Geschreven door Anna Mavridou


Weet je wie je eigen “schaduw” is? Als je meer wilt weten over je duistere kant…lees dan verder

Het begrip “schaduw” is door de psycholoog Carl Gustav Jung ( 1875-1961) geïntroduceerd. Volgens Jung is de “schaduw” ons verborgen ware zelf. Simpel gezegd het onbeminde deel van ons dat we ontkennen.

 Waarom willen we dit deel van ons niet erkennen en hoe ontstaat het?

In onze kinderjaren beginnen we stap voor stap de wereld om ons heen te ontdekken. We leren de wereld kennen via onze ouders en de omgeving waarin we opgroeien. De omgeving bepaalt grotendeels onze normen en waarden. We nemen onze kennis en vaardigheden over van onze sociale omgeving en we leren ons daaraan te passen. Zo ontstaat onze sociale identiteit. We kunnen stellen dat onze sociale identiteit iets is dat deels wordt opgelegd, zodat we kunnen aanpassen in de samenleving waar we deel van zijn. Dat is logisch en begrijpelijk aangezien we de wereld samen delen met onze medemensen.

Naarmate we ouder worden, gaan we steeds vaker op zoek naar onze eigen identiteit. Tijdens deze innerlijke zoektocht komen we tot het besef dat onze sociale identiteit niet altijd samen valt met wie we werkelijk zijn. De botsing tussen de externe en onze innerlijke wereld creëert onrust en intra-persoonlijke conflicten. Toch willen we graag zijn zoals onze omgeving dat van ons verlangt. We proberen te voldoen aan de verwachtingen van anderen zodat ons gedrag en onze levensstijl maatschappelijk geaccepteerd wordt. Om aan de eisen van de maatschappij waarin we leven te voldoen, negeren we onze natuurlijke aanleg en beginnen we langzamerhand te vervreemden van dat deel van ons dat onaanvaardbaar lijkt te zijn. Op den duur verdwijnt een deel van onze persoonlijkheid ergens op de achtergrond.

Toch blijft dat ontkende deel altijd aanwezig in ons, al leidt het een verborgen bestaan. Daarom zijn we daar vaak niet van bewust. Er komt altijd een moment dat het in ons leven weer opduikt. Om wat voor reden dan ook lukt het ons niet meer het onder controle te houden. Het komt ongevraagd en soms onverwacht in een vorm van een lichamelijke en/of psychische klacht. In het ergste geval worden we echt ziek. Vele psychische ziektes zoals depressies, angststoornissen, identiteitsproblemen, stress en nog veel andere hebben deels te maken met dit ongehoord deel in ons.

Heeft iedereen een “schaduw”?

Het antwoord is ja. In zekere zin heeft iedereen een “schaduw”.  Toch weten vele mensen het niet. Dat is verklaarbaar.  Alles wat we in bedwang houden blijft verkapt en duister.

In hoeverre dragen onderdrukte gedachten en emoties bij aan het ontwikkelen van een “schaduw”?

De psychoanalyse geeft ons het antwoord op deze vraag.

Psychoanalyse onderscheidt twee soorten remmingen. De “onderdrukking” en de “verdringing”.

Onder “onderdrukking” verstaan we het afremmen van een emotie, gedachte of gedrag. Dit is een bewust gebeuren waar men zelf voor kiest.  Dat betekent dat bij “onderdrukking” verstand en wil een belangrijke rol spelen. Door het feit dat men bewust deze keuze maakt, ontstaat bij dit proces geen schaduw.

De situatie is anders bij de tweede vorm van remming wat we “verdringing” noemen. In dit geval wordt een deel van onze “ik” onbewust verdreven. De persoon in kwestie is zich daar niet van bewust.

Hier wordt weer een onderscheid gemaakt tussen twee soorten verdringing.

In het eerste geval gaat het om mensen die de kans niet hebben gekregen om te leren en zich te ontwikkelen. Op deze manier blijft een deel van de persoonlijkheid diep verborgen. Vanwege de intellectuele en emotionele achterstand die men in de jaren heen heeft gelopen krijgt hij geen toegang op dat deel van zichzelf.

In het tweede geval gaat het om mensen die psychisch/emotioneel verwond of gekwetst zijn. Hier gaat het niet alleen om trauma’s uit het verleden maar om alle pijnlijke situaties en ervaringen die men in zijn leven meegemaakt heeft. Het gaat om alle emotioneel beladen gebeurtenissen die men op dat moment niet aankon of die men zo pijnlijk vond dat hij ze onbewust in de diepste van de ziel heeft verstopt. De “schaduw” is geboren!

Hoe komen we er achter wie onze eigen “schaduw” is?

Helaas is dit niet altijd even makkelijk. Toch is het wel de moeite waard. We worden gelukkiger en completer als we onze schaduw hebben ontdekt en omarmd. Het inzicht dat we in onszelf krijgen en de acceptatie van onze persoonlijkheid in zijn totaliteit zorgt ervoor dat we onze persoonlijke problemen doeltreffender aanpakken en oplossen. Ook onze klachten verminderen en in een aantal gevallen verdwijnen ze helemaal. Dat geeft innerlijke rust en vrede in ons leven.

3 basis tips als je zelf aan de slag wilt!

 • Analyseer zorgvuldig je dromen om verschillende verborgen aspecten van je karakter te onthullen
 • Ontrafel je verborgen kanten door je fantasieën onder de loep te nemen
 • En als laatst, begin met onderzoeken naar de aard en inhoud van je humor

Succes!

Wil je hier meer informatie over of extra handvatten voor krijgen, neem dan contact met mij op. Ik kan je stapsgewijs op persoonlijk niveau hiermee begeleiden.

Ik ontvang graag je reactie op: info@eenstap-vooruit.nl

 

Geschreven door Anna Mavridou

 

 

 

 

 

 


Online begeleiding bij seksuele problemen

Seksuele problemen komen vaak voor. In sommige gevallen zijn seksuele problemen tijdelijk van aard en gaan vanzelf over. In andere gevallen kan het voorkomen dat een seksueel probleem lang aanhoudt en niet vanzelf opgelost wordt. In dit geval kan online hulp de oplossing bieden.

Worstel je ook met een seks gerelateerd probleem en heb je steun erbij nodig? Neem dan gerust contact met mij op voor het bespreken van de mogelijkheden.

 

Anna Mavridou                                                                                                                                                                                                                  

Stress(counsellor)

info@eenstap-vooruit.nl  


Over seksualiteit…

Praten over seksualiteit is, helaas, nog steeds een groot taboe. Toch is seksualiteit een belangrijk onderdeel van ons leven.

Maar waar denken we aan als we het woord seksualiteit horen?

Ieder van ons verstaat iets anders onder het woord seksualiteit. Over het algemeen kunnen we zeggen dat seksualiteit te maken heeft met intimiteit, sensualiteit en erotiek. Op individueel niveau is seksualiteit iets persoonlijks en unieks. Dat betekent dat iedereen haar op zijn eigen manier beleeft en een eigen gevoel erbij heeft.

Ook de redenen waarom mensen seksuele handelingen willen verrichten verschillen per persoon. Bekende beweegredenen zijn het zoeken naar liefde, contact, genegenheid, voortplanting, ontspanning, genot maar ook een manier om bevestiging te krijgen, macht uitoefenen, uit verveling of een manier om daar geld mee te verdienen.

In principe is iedereen vrij om op zijn eigen manier met seksualiteit om te gaan mits dat gebeurt in overleg met de (seksuele) partner en uiteraard zonder schade aan anderen toe te brengen. Het moge wel duidelijk zijn dat instemming om de liefde met elkaar te bedrijven niet automatisch wil zeggen dat de partners vanuit dezelfde motivatie doen. Dit zonder meer als uitgangspunt aannemen kan teleurstellend zijn voor één of beide partners. In vele gevallen verwacht men dat de (seksuele) partner dezelfde bedoeling heeft of op dezelfde manier wil vrijen. Ook kan het voorkomen dat men niet tevreden is over de motivatie van zijn partner of deze zelfs afkeurt. In andere gevallen kan men kritisch zijn ten opzichte van zijn eigen drijfveer. De eigen visie op seksualiteit bepaalt in grote mate hoe iemand hierin staat.

Maar wat bepaalt hoe we naar seksualiteit kijken?

Heeft het te maken met onze opvoeding? Onze normen en waarden? Onze cultuur? Ons geloof? Of misschien onze (eerste) seksuele ervaringen? Hoogstwaarschijnlijk al de bovengenoemde in combinatie met ons karakter en nog een aantal andere psychosociale factoren.

Hoe het ook is, het wordt vaak onterecht gedacht dat seksuele problemen ontstaan uit verlies in interesse voor de ander of uit gebrek aan liefde (iets in sommige gevallen niet ondenkbaar). Toch is het minder vaak de reden dan gedacht wordt.  Daarnaast is ook niet juist te denken dat als de relatie goed is, seks vanzelf gaat. Zoals alle andere dingen in het leven, gaat seks ook niet vanzelf. Het moet ook “geleerd” worden; hoe gek het ook misschien klinkt, aangezien we ons hele leven horen dat het voornamelijk een kwestie van gevoel is.

Hoe komt het dan dat dit beeld vaak als het ware wordt beschouwd?

Jammer genoeg, wordt dit droombeeld door de media geschetst. De informatie is vaak eenzijdig, gekleurd of simpelweg onjuist. Zowel de beleving als de frequentie en de capaciteit worden geïdealiseerd. Daardoor krijgen mensen direct of indirect onrealistische indrukken over seksuele beleving en competentie. Dat heeft als gevolg dat mensen ontevreden zijn over hun eigen kunnen en gaan steeds daar minder van genieten. Op den duur kan dit vertekende beeld, in deze “snelle”, veeleisende maatschappij  waarin we leven en waar alles om prestaties draait, serieuze seksuele problemen creëren.

 

Geschreven door Anna Mavridou


Internet therapie biedt je de mogelijkheid vanuit je vertrouwde omgeving psychische hulp te krijgen

Online therapie kan de oplossing zijn voor mensen die aan angststoornissen lijden of moeite hebben met sociale contacten en seksualiteit. Consulten via internet zijn laagdrempelig, flexibel en kost- en tijdbesparend. Er zijn geen wachtlijsten en de hulpvrager kan desgewenst anoniem blijven.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met mij op: info@eenstap-vooruit.nl en/of anna@eenstap-vooruit.nl.


Fijne feestdagen en een Gezond, Gelukkig, Liefdevol en Succesvol Nieuwjaar!

christmas


ONLINE THERAPIE ( E-HULP)

coder-1869306_960_720

Gerichte informatie door gemis van non-verbale signalen

Een belangrijke eigenschap van online hulpverlening is het ontbreken van stem en lichaamstaal. Bij een face-to-face contact is er sprake van communicatie op verschillende niveaus:

 • verbaal (letterlijke inhoud);
 • non-verbaal (houding, motoriek en gezichtsuitdrukking);
 • paralinguaal (stem, intonatie en pauzes).

 

Ongeveer 70 procent van onze communicatie verloopt via lichaamstaal. In een online hulpcontact tussen cliënt en hulpverlener vindt alleen verbale communicatie plaats. Eventueel kan een webcam gebruikt worden om de communicatie uit te breiden, maar in de praktijk gebeurt dat nog weinig.

Terwijl eerder non-verbale communicatie werd beschouwd als essentieel onderdeel van de therapeutische relatie, laten verschillende studies zien dat therapieprocessen tijdens online hulp in veel gevallen gelijk zijn aan die van reguliere therapie. Ook blijkt dat de deelnemers de hulpverleningsrelatie via e-mail of chat als gelijk of zelfs beter beoordelen dan face-to-face therapie. De afwezigheid van non-verbale communicatie ervaren sommige deelnemers als erg prettig omdat ze hiermee emoties als huilen of woede-uitbarstingen de vrije loop kunnen laten, zonder zich zorgen te hoeven maken over hoe de hulpverlener hierop reageert.

Hoewel het wegvallen van de non-verbale signalen in eerste instantie lijkt op een extra handicap voor de hulpverlener, zijn er signalen dat dit in sommige gevallen juist de hulpverlening versterkt. Om het gemis aan non-verbale signalen te compenseren is de hulpverlener genoodzaakt om veelvuldig door te vragen en samen te vatten. Hierdoor wordt de hulpvraag specifieker geformuleerd en worden potentiële oplossingen vaker herhaald. Dat kan een positieve bijdrage hebben op het leereffect. Doordat de gesprekken en opdrachten worden opgeslagen, zijn ze daarnaast te allen tijde voor de deelnemer beschikbaar om opnieuw door te lezen.

Bron: Nederlands Jeugd Instituut, www.nij.nl ( Artikel: Online hulp, juli 2015)


Tips om je stress te verminderen

 • Zorg goed voor je lichaam. Let op wat je eet. Verminder alcohol/koffie/roken
 • Zorg voor goede nachtrust. Probeer zoveel mogelijk een vast patroon te houden en voldoende uren rust per dag. (Dat verschilt per persoon)
 • Bereid je dagen zorgvuldig voor. Het voorkomt stress op de werkvloer en daarbuiten
 • Prioriteiten stellen. Maak een takenlijst. Schrap taken of stel ze uit
 • Focus op één ding tegelijk
 • Geef jezelf ruimte. Lege plekken in je agenda zonder iets te plannen geeft lucht
 • Maak tijd vrij voor ontspanning (Hobby, bezoek bij een vriend, quality time met je partner, een goed boek lezen…)
 • Een wandeling iedere dag is goed voor lichaam en geest
 • Rustgevende muziek luisteren om te ontspannen als je druk bent geweest
 • Accepteer dat je geen volledige controle over alles in je leven kunt hebben. “Go with the flow” kan soms prettig zijn
 • Probeer alles langzaam te doen en met aandacht
 • Geniet volop van de kleine geluksmomenten van de dag
 • Maak met regelmaat een lijst met dingen waarvoor je dankbaar bent
 • Maak je hoofd leeg door je gedachten van je af te schrijven

 

 

 

 

 

 


Online begeleiding bij psychische klachten

Heb je interesse in een online sessie of heb je vragen hierover?  Neem vrijblijvend contact met mij op

 


Unconditional love

Unconditional love  

Unconditional love is not difficult; most often it is a simple truth. It means I love you even when I disagree. I love you when I think you’re being a jerk. I love you when i’m being a jerk. I don’t need to agree with or approve of every single thing about you to love you, and you don’t need to be perfect to be loved. It is a finer love that recognizes our human frailties and continues to love. And the love we share with our families and lovers is not based on some objective evaluation of an individual’s worthiness. Real love is based on our feelings of emotional connectedness, and that connection doesn’t go away unless you cut it off.

 

From the book: “When someone you love is kinky ” by Dossie Easton & Catherine A.